Прием в магистърска програма “Мениджмънт на музикалните индустрии”

Уважаеми кандидат-студенти,

Изпитът за прием в ОКС Магистър в специалност “Мениджмънт на музикалните индустрии” ще се проведе на 05 октомври 2020 г. от 16:00 ч. в стая № 54 в сградата на Национална музикална академия на бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 94.

Документи се подават във факултетната канцелария на ТКДФ.

За повече информация – 02/4409 746, sbogdanova@nma.bg