Магистър

ЧЕМБАЛО

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- да концертират като солисти, камерни изпълнители, акомпанятори и членове на различни вокални и инструментални формации;

- да обучават кадри по специалността чембало и камерна музика във висши учебни заведения, ДМШ, СДУ, ПТУ, СМУ и др.;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на инструментално-изпълнителското изкуство;

- да ръководят различни инструментални самодейни и професионални ансамбли;

- да извършват всички видове дейности, изискващи висше музикално образование.

Прием:

Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Срок на обучение:

2 учебни години, редовно обучение

Начин на дипломиране:

Държавен изпит и защита на магистърска теза

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

За придобиване на степен „магистър” са необходими 120 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение).

Задължителни дисциплини

Специален предмет – чембало, камерна музика, съпровод, цифрован бас, история на изкуството;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Педагогика, музикална психология, етика, методика на камерната музика, философия на музиката, музикален мениджмънт, музикална естетика, композиция, импровизация, исторически танци, църковна музика, история на българската музика, учебен хор, хорознание, подход и реализация на изследователски проекти;

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Чужд език, философия, спорт.