Магистър

ФАГОТ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- да концертират като солисти, камерни изпълнители, солист-оркестранти в симфонични, оперни и други оркестрови формации;

- да обучават кадри по специалността фагот и камерна музика във висши учебни заведения, ДМШ, СДУ, ПТУ, СМУ и др.;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на инструментално-изпълнителското изкуство;

- да ръководят различни инструментални самодейни и професионални ансамбли;

- да извършват всички видове дейности, изискващи висше музикално образование.

Прием:

Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Срок на обучение:

- 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност фагот
- 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен с друга специалност

Начин на дипломиране:

Държавен изпит и защита на магистърска теза

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година.

Задължителни дисциплини

Специален предмет – фагот, камерна музика, симфоничен оркестър, методика, педагогическа практика, педагогика, история на изкуството;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

История на инструмента, инструментознание, музикална психология, методика на камерната музика, философия на музиката, музикален мениджмънт, музикална естетика, композиция, импровизация, исторически танци, духова оркестрация, оркестрови трудности, учебен хор, хорознание, история на българската музика, подход и реализация на изследователски проект;

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Чужд език, философия, спорт.