Бакалавър

ТУБА

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- да концертират като солисти, камерни изпълнители, солист-оркестранти в симфонични, оперни и други оркестрови формации;

- да обучават кадри по специалността туба и камерна музика в ДМШ, СДУ, ПТУ, СМУ и др.;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на инструментално-изпълнителското изкуство;

- да ръководят различни инструментални самодейни и професионални ансамбли;

- да извършват всички видове дейности, изискващи висше музикално образование.

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение

Начин на дипломиране: държавен изпит – концертни програми по специален предмет и по камерна музика

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

За придобиване на степен ``бакалавър`` са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение).

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително до 10 кредита за периода на следването за ярки и престижни художественотворчески изяви, участия в международни фестивали, награди от национални и международни конкурси.

Задължителни дисциплини

Специален предмет – туба, камерна музика, задължително пиано, оркестрови трудности, оркестрови сола, симфоничен оркестър, инструментознание, солфеж, хармония, история на музиката, музикален фолклор, история на инструмента, полифония, методика, педагогическа практика, история на българската музика, музикален анализ;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Оркестър, композиция, философия, педагогика, исторически танци, основи на дирижирането, интелектуална собственост и авторско право, пластика, учебен хор, хорознание, музикална психология, история на джаза, импровизация, музикален мениджмънт, музикална естетика, педагогическа психология, духова оркестрация, история на изкуството;

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Чужд език, спорт.