Бакалавър

ПОП И ДЖАЗ - УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

– да режисират звуковата материя при музикални изпълнения и интерпретират музикалнохудожествени комуникационни процеси посредством управление на звукотехнически средства; да обучават кадри по специалността звукорежисура; да провеждат научноизследователска работа в областта на музикалната режисура и звукова техника;

– да провеждат и осъществяват музикални записи, предавания, монтажи и оформления.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

В информационни медии, професионални състави, колективи и ансамбли; в музикалнообразователни институти; в звукозаписни и други студиа; в производството на компактдискове, видеокомпактдискове и др., във ведомствени и др. радиовъзли и музикални студиа; в редакции - на длъжностите тонрежисьор, звукорежисьор, музикален оформител, звукооператор, завеждащ студио, специалист, методист, редактор.

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение

Начин на дипломиране: държавен изпит

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година).

Задължителни дисциплини

Специален предмет, оркестрови ансамбли, комбо състави, задължително пиано, импровизация, солфеж, хармония, инструментознание, оркестрация, история на музиката, история на джаза, история на поп музиката, полифония, музикален фолклор, музикална естетика, музикален анализ;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Съпровод, допълнителен инструмент, история на българската музика, звукотехника, студийна техника, музикален мениджмънт, музикално оформление и редакторство на музика, чужд език І. Компютърна обработка на звук и видео.

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Чужд език ІІ, авторско право и защите на творците, ОФП и джаз танци, ци гун китайска гимнастика.