Магистър

ПОП И ДЖАЗ - ПИАНО

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- солисти и оркестранти в поп и джаз комбо състави, биг-бенд, вариететни програми, музикални формации към театрални и шоу програми, мюзикъли, клубове и др.;

- оркестранти в оперетни и оперни оркестри, камерни състави и симфонични оркестри.;

- аранжори, оркестратори, студийни музиканти и др.;

- специалисти в медийните институции (телевизия, радио, преса и др.) - като музикални редактори, музикални оформители и озвучители, водещи на специализирани предавания, музикални критици, организатори, продуценти, висш административен персонал и др. ;

- специалисти и висш административен персонал в държавни, общински, частни и др. институции в областта на културата.;

- автори на жанрова и приложна музика;

- възможности за творческа реализация в областта на композицията, импровизацията и аранжимента;

- преподаватели в детски заведения, начални, средни и горни класове на СОУ, СМУ и др.;

- преподаватели в школи и центрове за музикално творчество и изкуство;

- възможност за преподавателска кариера във висши училища.

Прием:

Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Срок на обучение:

- 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност Поп и джаз - Пиано
- 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен с друга специалност

Начин на дипломиране:

Дипломен изпит и защита на магистърска теза

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година.

Задължителни дисциплини

Специален предмет, свирене с оркестър, комбо състави, композиция, методика на преподаването;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Аранжимент, импровизация, история на изкуството, педагогическа практика. Компютърна обработка на звук и видео.

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Звукотехника и муз. компютърни програми, ОФП и джаз танци.