Магистър

ОРГАН

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- да концертират като солисти, камерни изпълнители, акомпанятори и членове на различни вокални и инструментални формации;

- да обучават кадри по специалността орган и камерна музика във висши учебни заведения, ДМШ, СДУ, ПТУ, СМУ и др.;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на инструментално-изпълнителското изкуство;

- да ръководят различни инструментални самодейни и професионални ансамбли;

- да извършват всички видове дейности, изискващи висше музикално образование.

Прием:

Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Срок на обучение:

2 учебни години, редовно обучение

Начин на дипломиране:

Държавен изпит и защита на магистърска теза

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

За придобиване на степен „магистър” са необходими 120 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение).

Задължителни дисциплини

Специален предмет – орган, камерна музика, полифония, цифрован бас, история на изкуството, педагогика;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Инструментознание, музикална психология, методика на камерната музика, философия на музиката, музикален мениджмънт, музикална естетика, композиция, импровизация, исторически танци, църковна музика, история на българската музика, учебен хор, хорознание, подход и реализация на изследователски проекти;

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Чужд език, философия, спорт.