Магистър

ОПЕРЕТА И МЮЗИКЪЛ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- професионална квалификация „артист в музикален театър”;

- артист-солист в музикален институт;

- концертиращ артист-солист;

- артист в различни певчески формации.

- вокален педагог в различни учебни заведения, школи и студии;

- преподавател по пеене във висши училища.

Прием:

Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Срок на обучение:

- 1 учебна година, редовно обучение, за бакалаври със специалност „Класическо пеене”
- 2 учебни години, редовно обучение, за бакалаври, завършили други специалности

Начин на дипломиране:

- държавен изпит – самостоятелен концерт или централна партия в оперетен спектакъл или мюзикъл
- защита на магистърска теза

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително по 2 кредита на година за ярки и престижни художественотворчески изяви.

Задължителни дисциплини

Класическо пеене, актьорско майсторство, пеене с диригент, словесно действие, танцова подготовка, учебен музикален театър, .история на оперета и мюзикъл.

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

История на изкуството, драматургия и интерпретация на оперета и мюзикъл, работа с корепетитор, музикална естетика, вокална методика. История на изкуството, работа с корепетитор, фехтовка, грим, микрофонна техника. Компютърна обработка на звук и видео. Курсов хор.

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Немски език, английски език, френски език, руски език, ОФП и джаз танци, подход и реализация на изследователски проекти, български език, италиански език;