Магистър

МЕДИЙНА КОМПОЗИЦИЯ И ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНА МУЗИКА

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

студентите да развият музикално-теоретична и техническа компетентност в областите ``медийна композиция и електроакустична музика``: музика за филм и телевизия, музикален и саунд дизайн, визуална музика, видеоклип, мултимедия, театрална музика, звукови инсталации, музика за реклама, арт видео и експериментални форми. Централна тема за специалността представлява разглеждането на взаимовръзките между медийната и електроакустичната музика от една страна, и модерната класическа музика, джаз и поп, от друга страна. Въпреки специфичната си насоченост, медийната и електроакустична композиция са силно свързани с класическата композиция и получават основните си импулси оттам.

Динамичното развитие на съвременните електронни медии увеличава търсенето и създава нови области, които се нуждаят от специално композирана и продуцирана музика с приложен характер, така наречената ``медийна музика``. Музика, изпълняваща конкретна приложна функция, е съществувала винаги, през всички епохи, и представлява един значителен обем от музикалното творчество въобще. Музиканти и композитори, особено през 20 век, са намирали винаги нови пътища и форми да създават музикални произведения, предназначени за медиите. Новата магистратура на НМА е логична стъпка за педагогическа и научна интеграция на тази съществена част от музиката на нашето съвремие.

Специалността е своеобразна творческа ``лаборатория``, място за експеримент и научно изследване. Търсенето на нови форми на презентация и обновяването на методите на продукция се обединяват най-общо под понятието ``електроакустична музика``. Тя включва запознаване и работа с експерименталните методи на компютърната музика, синтезиране и обработка на звук, Live-Electronic, акузматика, морфинг.

Технологичният аспект е друга основна педагогическа задача на специалността.

Композиция, нотация, продукция и презентация на медийна и електроакустична музика е възможно само с познаване на съвременните технологии и се извършва чрез звукотехнически средства и музикален софтуер.

Учебният процес трябва да се осъществява в специализирана, оборудвана за тази цел среда. В рамките на специалността се организират периодично уъркшопове с европейски специалисти в тази област.

Специалността представлява интерес не само за студенти по композиция, но и за ориентирани към импровизацията музиканти (класика и джаз) и звукорежисьори.

Прием:

Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА. Могат да кандидатстват завършили бакалавърска степен със среден успех от семестриалните изпити Добър 4.00 и среден успех от държавните изпити Мн. добър 4.50. Магистратурата ``Медийна композиция и електроакустична музика`` се организира в рамките на ТКДФ и обхваща обучение в областите електроакустика, аудио-визуални медии и компютърна музика.

Необходими документи за записване:

Диплома и молба свободен текст

Срок на обучение:

2 учебни години

Начин на дипломиране:

Защита на магистърска теза

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

Необходими 60 кредита за всяка година.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително 2 кредита на година за ярки изяви в областта на музикалното изкуство и наука.

Задължителни дисциплини

Медийна композиция и електроакустична музика, естетика и история на електроакустичната и медийна музика, музика и компютър – методи на нотацията, студийна техника, въведение в звукозаписната практика, звуков синтез, композиция, оркестрация и аранжимент;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Музика на ХХ век, история на изкуството, пиано/музикален инструмент/пеене, хармония, музикален анализ, джаз теория и аранжимент;

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Чужд език І и ІІ, спорт.