Магистър

КЛАВИРЕН СЪПРОВОД

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- да концертират като акомпанятори, камерни изпълнители, солисти, членове на различни оркестрови формации;

- да обучават кадри по клавирен съпровод, пиано и камерна музика във висши учебни заведения, ДМШ, СДУ, ПТУ, СМУ и др.;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на инструментално-изпълнителското изкуство;

- да ръководят различни инструментални самодейни и професионални ансамбли;

- да извършват всички видове дейности, изискващи висше музикално образование.

Прием:

Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Срок на обучение:

- 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност пиано
- 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен с друга специалност

Начин на дипломиране:

Държавен изпит и защита на магистърска теза

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

Необходими 60 кредита за всяка година.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително 2 кредита на година за самостоятелни и престижни професионални изяви.

Задължителни дисциплини

Клавирен съпровод, пиано, камерна музика, методика на клавирния съпровод, педагогика;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

История на инструмента, методика на клавирното обучение, педагогическа практика, история на изкуството, инструментознание, музикална психология, философия на музиката, музикален мениджмънт, музикална естетика, композиция, импровизация, исторически танци, музикален анализ, акомпаняторска практика, история на българската музика, подход и реализация на изследователски проекти;

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Чужд език, философия, спорт.