Магистър

КАМЕРНО ПЕЕНЕ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- професионална квалификация „камерен певец”;

- концертна дейност с изпълнение на камерни произведения;

- преподавателска дейност по специалността в средни и висши училища.

Прием:

Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Срок на обучение:

- 1 учебна година, редовно обучение, за бакалаври със специалност „Класическо пеене”
- 2 учебни години, редовно обучение, за бакалаври с други специалности

Начин на дипломиране:

Концертна програма и защита на магистърска теза

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително по 2 кредита на година за ярки и престижни художественотворчески изяви.

Задължителни дисциплини

Камерно пеене, класическо пеене, актьорско майсторство, оперно пеене с диригент, вокална методика, учебен музикален театър;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

История на изкуството, работа с корепетитор, музикална естетика, подход и реализация на изследователски проекти, фехтовка, грим, български език, италиански език. Компютърна обработка на звук и видео. Курсов хор.

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Немски език, английски език, руски език, френски език, ОФП и джаз танци.