Магистър след бакалавър

ЗВУКОРЕЖИСУРА, ЗВУКОВ И МЕДИЕН ДИЗАЙН

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- да режисират звуковата материя при музикални изпълнения и интерпретират музикалнохудожествени комуникационни процеси посредством управление на звукотехнически средства; да обучават кадри по специалността звукорежисура; да провеждат научноизследователска работа в областта на музикалната режисура и звукова техника;

- да провеждат и осъществяват музикални записи, предавания, монтажи и оформления.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

В информационни медии, професионални състави, колективи и ансамбли; в музикалнообразователни институти; в звукозаписни и други студиа; в производството на компактдискове, видеокомпактдискове и др., във ведомствени и др. радиовъзли и музикални студиа; в редакции - на длъжностите тонрежисьор, музикален оформител, звукорежисьор, звукооператор, завеждащ студио, специалист, методист, редактор

Прием:

Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Срок на обучение:

- 1 година за завършилите бакалавърска степен по звукорежисура в ТКДФ при НМА, редовно обучение
- 2 години за завършилите бакалавърска степен по музика, редовно обучение

Начин на дипломиране:

Защита на магистърска теза

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

Необходими 60 кредита за всяка година.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително 2 кредита на година за самостоятелни и престижни професионални изяви.

Едногодишно обучение

Задължителни дисциплини

Звукорежисура, инструментални пространства, аудиопостпродукция, медийна постпродукция;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Звукозаписна продукция, телевизионна продукция, радиопродукция, филмова продукция, медийна композиция;

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Музикален и медиен мениджмънт, озвучаване и озвучителни системи, история на изкуството, чужд език І и ІІ, спорт.

Двугодишно обучение

Задължителни дисциплини

Звукорежисура, музикална акустика, аудиопостпродукция, звукозаписна практика, медийна практика (радио), медийна практика (телевизия);

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Музикален и медиен мениджмънт, медийна постпродукция, звукотехника, медийна композиция, озвучаване и озвучителни системи, MIDI, звуков синтез;

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Чужд език І и ІІ, спорт, музикална психология, музикална естетика.