Бакалавър

ЗВУКОРЕЖИСУРА, ЗВУКОВ И МЕДИЕН ДИЗАЙН

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

– да режисират звуковата материя при музикални изпълнения и интерпретират музикалнохудожествени комуникационни процеси посредством управление на звукотехнически средства; да обучават кадри по специалността звукорежисура; да провеждат научноизследователска работа в областта на музикалната режисура и звукова техника;

– да провеждат и осъществяват музикални записи, предавания, монтажи и оформления.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

В информационни медии, професионални състави, колективи и ансамбли; в музикалнообразователни институти; в звукозаписни и други студиа; в производството на компактдискове, видеокомпактдискове и др., във ведомствени и др. радиовъзли и музикални студиа; в редакции - на длъжностите тонрежисьор, звукорежисьор, музикален оформител, звукооператор, завеждащ студио, специалист, методист, редактор.

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение

Начин на дипломиране: държавен изпит или защита на дипломна работа

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

За придобиване на степен 'бакалавър' са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение).

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително до 10 кредита за периода на следването за самостоятелни и престижни професионални изяви.

Задължителни дисциплини

Звукорежисура – въведение, звукорежисура и звуков дизайн, звукотехника, аналогов монтаж, аудио постпродукция, слухов тренинг, психоакустика, MIDI, звуков синтез, музикална акустика, звукозаписна практика, медийна практика (радио), медийна практика (телевизия), озвучаване и озвучителни системи, солфеж, хармония, история на музиката, музикален фолклор, пиано, инструментознание, педагогика, дирижиране хор от клавир, полифония, музикален анализ, история на българската музика;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Теория на звука, обща компютърна грамотност, музикален и медиен мениджмънт, базови елементи и системи в звукотехниката, филм и видео – въведение, хорознание, философия, чужд език, курсов хор, симфонична оркестрация, дирижиране хор от клавир, четене на партитури, композиция, орган, музикална естетика, музикална психология;

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Чужд език І и ІІ, спорт, история на изкуството, педагическа психология, история на джаза.

Секретар на специалността: Име Фамилия

Телефони: 02 / 4409 740, 02 / 9433 400

Приемно време: 10:00 - 12:30 13:30 - 16:30

Офис: Етаж 2, Стая 412