Магистър след бакалавър

ДИРИЖИРАНЕ- ДУХОВ ОРКЕСТЪР

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- да дирижират духови оркестри и ансамбли; музика към кино- и телевизионни филми; към радио- и телевизионни постановки; към драматични, куклени и други спектакли; към хореографски постановки и танци;

- да преподават по дирижиране, оркестрово и ансамблово свирене, оркестрация за духов оркестър;

- да обучават кадри в областта на музикалното изкуство;

- да ръководят организационно и методически музикални колективи, организации и институти;

- да провеждат научни изследвания в областта на диригентското изкуство.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

В професионални и непрофесионални състави, колективи и ансамбли; музикалнообразователни институти; редакции и др. на длъжностите: диригент на духов оркестър, художествен ръководител, преподавател, редактор, специалист, методист.

Прием:

Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Срок на обучение:

- 2 години за завършилите бакалавърска степен в НМА, редовно обучение
- 3 години за завършилите бакалавърска степен по музика в други учебни заведения, редовно обучение

Начин на дипломиране:

Дипломен концерт и защита на магистърска теза

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

Необходими 60 кредита за всяка година.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително 2 кредита на година за самостоятелни и престижни професионални изяви.

Задължителни дисциплини

Дирижиране на духов оркестър от клавир, дирижиране на духов оркестър, солфеж, хармония, история на музиката, музикален фолклор, пиано, инструментознание, чужд език, полифония, симфонична оркестрация, четене на партитури, музикален анализ, музикална естетика, история на българската музика;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Педагогика, философия, курсов хор, дирижиране на хор от клавир, хорознание, музикална психология, вокална подготовка и хорови трудности, педагогическа психология, композиция, орган, хоров репертоар и литература, критичен анали на концертно изпълнение, музикална акустика, стара българска музика, музикален мениджмънт, църковна музика, методика на обучението по пиано, история на джаза, импровизация, стилознание и диригентска интерпретация, пиано ІІ, оперна драматургия, етика, музикална философия;

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Интелектуална собственост и авторски право, увод в специализирания музикален софтуер, чужд език І и ІІ, спорт, история на изкуството.