Магистър

БАЛЕТНА РЕЖИСУРА

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- създават хореографски постановки – балетни спектакли; солови, дуетни и ансамблови авторски танци върху различни музикални произведения; танци в опери, оперети, мюзикъли, драматични и телевизионни постановки; обработват авторски фолклорни танци,

- обучават кадри в областта на танцовото изкуство; преподават танцово изкуство на изпълнители и постановчици хореографи, четене на балетен клавир и партитура.

- провеждат научноизследователска работа в областта на танцовото изкуство;

- ръководят организационно и методически балетни колективи.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

В балетни състави, оперни, оперетни, драматични театри; в културни домове и читалища, съвети за култура и др. на длъжностите: балетмайстор-постановчик, балетен репетитор, балетен педагог, преподавател по танц.

Прием:

Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Срок на обучение:

2 учебни години, редовно обучение

Начин на дипломиране:

Дипломен спектакъл и защита на магистърска теза

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

За придобиване на степен „магистър” са необходими 120 кредита (по 60 за всяка година).

По решение на катедра „Музикално-сценично изкуство” на студента може да бъдат присъдени допълнително по 2 кредита на година за ярки и престижни изяви – концерти или награди от национални и международни конкурси и др.

Задължителни дисциплини

Изкуството на балетмайстора, репертоар, режисура на музикален театър, телевизионна режисура, сценография и костюм, музикална драматургия, композиция на танца, анализ на балетната форма;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Работа в екип, жанрове в балетния театър, история на изкуството, семиотика.

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Италиански език, немски език, английски език, руски език, френски език, ОФП и джаз танци, йога и у-шу. Компютърна обработка на звук и видео.