Бакалавър

АРФА

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

- да концертират като солисти, камерни изпълнители, солист-оркестранти в симфонични, оперни и други оркестрови формации;

- да обучават кадри по специалността арфа и камерна музика в ДМШ, СДУ, ПТУ, СМУ и др.;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на инструментално-изпълнителското изкуство;

- да ръководят различни инструментални самодейни и професионални ансамбли;

- да извършват всички видове дейности, изискващи висше музикално образование.

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение

Начин на дипломиране: държавен изпит – концертни програми по специален предмет и по камерна музика

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

За придобиване на степен ``бакалавър`` са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение).

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително до 10 кредита за периода на следването за ярки и престижни художественотворчески изяви, участия в международни фестивали, награди от национални и международни конкурси.

Задължителни дисциплини

Специален предмет – арфа, камерна музика, задължително пиано, синхрон, оркестрови трудности, симфоничен оркестър, инструментознание, солфеж, хармония, история на музиката, полифония, методика, педагогическа практика, история на българската музика, музикален анализ;

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Оркестър, композиция, философия, педагогика, исторически танци, основи на дирижирането, интелектулна собственост и авторско право, пластика, учебен хор, хорознание, музикална психология, история на джаза, импровизация, музикален мениджмънт, музикална естетика, педагогическа психология, история на изкуството;

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Чужд език, спорт.