Tеоретико-композиторски и диригентски факултет

КОМПОЗИЦИЯ

История на катедра

Създадена е върху основата на специалността композиция, която се въвежда през 1950 г. с определена програма в четиригодишен курс на обучение и с представяне на дипломна работа.
Първите професори в тази специалност са композиторите класици Панчо Владигеров, Веселин Стоянов, Марин Големинов, Парашкев Хаджиев и др. Всеки от тях предава на своите студенти чрез личния си талант и специфичен педагогически подход опита, придобит в няколко различни по характер и насоченост големи европейски музикални школи – Германия, Австрия, Франция.

Впоследствие техни студенти продължават обучението си в Русия, Полша, Унгария и др. От там те привнасят чрез творчеството и образованието си нови идеи и принципи на обучение в духа на съвремието, ползвайки опита на други модерни школи, създаващи естествена близост със световните музикални тенденции и естетически платформи.

В исторически план професорите по композиция Александър Райчев, Александър Танев, Здравко Манолов, Цветан Цветанов, Божидар Абрашев продължават успешно преподавателското дело на своите именити учители-първомайстори. Техни възпитаници са българските композитори от най-съвременната генерация творци, които днес чертаят модерния облик на музикалната ни култура. Сред водещите имена в катедрата са проф. Димитър Тъпков и проф. Пенчо Стоянов. Композиция преподава и проф. Георги Костов.

След мандата на завеждащия катедрата по композиция проф. Александър Текелиев, от 1999 г. на тази длъжност е проф. Красимир Тасков, който освен това развива педагогическа дейност в катедра “Пиано” при ТКДФ и активна концертна кариера като солов и камерен изпълнител-пианист. Творческата дейност на катедрата е свързана с редица концертни изпълнения на творби от студенти по специалността, с участия в ежегодни академични и международни конкурси, в наши и чуждестранни фестивали с младежко творчество, семинари, с изпълнения на дипломни работи от щатния оркестър и др.

Ръководител катедра

Проф. Красимир Тасков
Композитор, пианист, педагог.

Завършва Българската държавна консерватория (днес Национална музикална академия ``Проф. Панчо Владигеров``) с пиано при проф. Джулия Ганева и проф. Константин Ганев (1981) и композиция при проф. Пенчо Стоянов (1984).

Посещава курсовете по композиция на Тон де Леув и Тео Льовенди в Холандия и на Анатол Виеру в Румъния.

Състав на катедрата

Към катедрата е специализираното звено по чужди езици и дисциплината история на изкуството.

Композиция

Целта на обучението е постепенното и целенасочено практическо творческо овладване на основните композиционни форми и жанрове
на базата на специфичното им инструментално, вокално (хорово) и оркестрово осмисляне.

Специалности

Композиция, Теоретико‐композиторски и диригентски факултет

Медийна композиция и електроакустична музика

Прочети повече
Композиция, Теоретико‐композиторски и диригентски факултет

Композиция

Прочети повече
Композиция, Теоретико‐композиторски и диригентски факултет

Композиция

Прочети повече

Информация за факултета

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ