Инструментален факултет

СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

История на катедра

Като педагози в специалностите на катедрата са работили изтъкнати наши музиканти инструменталисти.
Когато се създава Музикалната академия през 1921 г., специалностите цигулка, виола, виолончело и контрабас съществуват като една обща катедра – “Струнни инструменти”. В началото на 50-те години на ХХ век се обособяват катедра “Цигулка” и катедра “Струнни инструменти”. В началото на 60-те години към катедра “Струнни инструменти” се присъединява и специалността арфа. Целта на новосъздадената катедра е постигането на максимално добра практическа подготовка на младите специалисти – солисти, камерни изпълнители, педагози и оркестранти.

Преподаватели в специалност Виола

Коста Киров, формирал първия клас по виола в 1938 г.

Проф. Стефан Сугарев – първият ръководител на катедра “Струнни инструменти”, ревностен пропагандатор на виоловото изкуство у нас, обучил и възпитал голям брой инструменталисти и педагози.

Проф. Александър Нейнски – ректор на БДК в периода 1968-1971 г. и 1985-1987.

Преподавателите Захари Чавдаров, Петър Стефанов и Димитър Боздуганов, доц. Емил Абаджиев, проф. Стефан Магнев, проф. Димитър Чиликов, проф. Огнян Станчев, доц. Георги Стоянов.

Преподаватели в специалност Виолончело

Проф. Иван Цибулка – първият педагог и основател на класа по виолончело в новосъздадената Музикална академия; той е преподавал и контрабас.

Възпитаниците на проф. Иван Цибулка проф. Константин Попов, проф. Константин Кугийски, проф. Велко Карастоянов, Кирил Вапорджиев.

Впоследствие преподават проф. Здравко Йорданов, доц. Светослав Манолов, проф. Богомил Караконов, Анна Атанасова.

Преподаватели в специалност Контрабас

От 1944 г. до 1952 г. преподаватели са Цанко Трифонов – водач на контрабасовата група в Софийската опера, и Асен Вапорджиев.

От 1952 г. преподават проф. Тодор Тошев, проф. Николай Николов, проф. Георги Велков.

Преподаватели в специалност Арфа

Асен Арнаудов е първият преподавател по арфа до 1961 г. След него до 2006 г. преподавател е проф. Малина Христова.

Дългогодишни и ценни сътрудници към катедрата са били пианистите корепетитори: Елена Везнева, Ани Тошкова, Кръстьо Кавлаков, Виолина Стоянова и др.

Обучението в катедрата е съобразно световните стандарти за подготовка и развитие на инструменталисти изпълнители за степените бакалавър, магистър и доктор.

Учебната програма обхваща всички музикални стилове и епохи, като особено внимание се отделя на творчеството на българските композитори.

Ръководител катедра

Проф. д-р Цветомир Лазаров

Специалности

Инструментален факултет, Струнни инструменти

Келтска арфа

Прочети повече
Инструментален факултет, Струнни инструменти

Контрабас

Прочети повече
Инструментален факултет, Струнни инструменти

Класическа китара

Прочети повече
Инструментален факултет, Струнни инструменти

Арфа

Прочети повече
Инструментален факултет, Струнни инструменти

Контрабас

Прочети повече
Инструментален факултет, Струнни инструменти

Класическа китара

Прочети повече
Инструментален факултет, Струнни инструменти

Арфа

Прочети повече
Инструментален факултет, Струнни инструменти

Тамбура

Прочети повече

Информация за факултета

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ