Инструментален факултет

КАМЕРНА МУЗИКА И СЪПРОВОД

История на катедра

Специализираното преподаване на камерна музика започва през 1931 г.
Първият преподавател е цигуларят проф. Арсени Лечев, който умело съчетава принципите на българската цигулкова школа с опита, натрупан по време на обучението си в Берлин и Париж. Скоро като педагози в катедрата са поканени виолистът Стефан Магнев и виолончелистът Константин Кугийски, а по-късно в нейния състав се включват Васил Лолов, Павел Попов, професорите Емма Божинова, Костадин Чилев, Димо Димов, Димитър Козев, Константин Бакърджиев.

Впечатляващо и осезателно е присъствието на музикантите педагози в концертния ни живот, въздействието им върху младите музиканти и композитори, значението им за развитието на камерната музика в България.

В последните десетилетия в катедра “Камерна музика” преподават: проф. Ангел Станков, проф. Венцислав Николов, проф. Васил Казанджиев, проф. д-р Велислава Георгиева, проф. Виктор Чучков, проф. Жени Захариева, проф. Евелина Арабаджиева, проф. Мая Патронева, проф. Илия Главанов, проф. Нанко Димитров, проф. д-р Георгита Бояджиева-Николова, доц. Николай Гагов, гл. ас. д-р Лилия Костова, ас. д-р Дарина Малеева и др.

В рамките на катедрата е включено и обучението по съпровод за специалностите „пиано”, „класическа китара” и „акордеон”.

Преподавателите по клавирен съпровод, обучаващи студентите пианисти в овладяване на акомпаняторското изкуство, са включени в състава на катедрата през 2003 г.

Като учебна дисциплина клавирният съпровод е основан през 1968 г. от Савка Шопова, тогава акомпанятор в Цигулковата катедра. През 1977 г. се обособява катедра “Клавирен съпровод” с ръководител проф. Лили Попова. През годините в катедрата са работили: проф. д-р Савка Шопова, проф. Ружка Чаракчиева, проф. Снежина Гълъбова, проф. д-р Маня Лунгарова, доц. Златка Арнаудова, проф. Атанас Атанасов, доц. Марина Капитанова, доц. Виолета Попова и др.

От учебната 2013-2014 г. студентите със специалност „класическа китара” изучават китарен съпровод. Преподавател - ас. д-р Росен Балкански.

През същата учебна година е разкрита и дисциплината акордеонен съпровод с преподавател ас. Добромир Митев.

Ръководител катедра

Проф. Атанас Атанасов
Активна концертна и звукозаписна дейност като солист, камерен изпълнител и сътрудник на редица хорови и оркестрови формации – пианист, чембалист и органист. Като редовен член на Съюза на българските композитори ежегодно участвува в прегледа „Нова българска музика”. Негови произведения се изпълняват у нас и в чужбина. Към педагогическата му дейност в НМА може да се добави и провеждането на курсове по клавирна интерпретация в Гърция и Турция.

Камерна музика и съпровод

Катедрата има за цел и основна задача да подготви и възпита високо образовани професионални музиканти с широка култура на ансамблово музициране, живо отношение и обич към камерната музика.
Обучението по камерна музика е насочено към специфичните проблеми на ансамбловото музициране и художествено-интерпретационните задачи, свързани със стила, епохата и естетиката на изпълняваните творби; включва формации от дуа до нонети и обхваща всички музикални стилове и епохи.

Специалности

Инструментален факултет, Камерна музика и съпровод

Клавирен съпровод

Прочети повече
Инструментален факултет, Камерна музика и съпровод

Камерна музика

Прочети повече
Инструментален факултет, Камерна музика и съпровод

Фолклорно пеене

Прочети повече

Информация за факултета

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ