Инструментален факултет

ДЪРВЕНИ ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

История на катедра

Катедра Дървени духови инструменти в днешния си вид съществува от 1963 г., след като се обособява от общата катедра за духови и ударни инструменти.
С основаването на ДМА през 1921 г. преподавател по всички дървени духови инструменти е флейтистът проф. Никола Стефанов. Той се опира върху полученото в Германия образование, върху натупания опит и познания и педагогическите му резултатите са забележителни. Почти всички преподаватели по останалите дървени духови инструменти, които днес наричаме основоположници, са негови ученици: обоистът Васил Спасов, кларинетистът Стоян Стоянов и фаготистът Атанас Гърдев. Впоследствие Васил Спасов завършва Музикалната академия във Виена с обой и ударни инструменти и защитава докторат по музикознание във Виенския университет, а Атанас Гърдев продължава образованието си в Пражката консерватория. След 1945 г., когато д-р Васил Спасов е арестуван от комунистическия режим и изпратен в концентрационен лагер, неговият клас по обой се поема от ученика му, бъдещия професор Христо Петков. Той води класа в продължение на 31 години.

Всички тези инструменталисти и педагози са с висока квалификация и издигат равнището на преподаване в Академията през изграждащия българската школа по дървени духови инструменти период.

През 1934 г. се създава първата камерна формация от дървени духови инструменти – Софийски духов квинтет в състав: проф. Никола Стефанов – флейта, д-р Васил Спасов – обой, Ангел Белняев – кларинет, проф. Атанас Гърдев – фагот, Тодор Тонев – валдхорна.

Първият ръководител на новосъздадената катедра е проф. Христо Прошков.

След него нейни ръководители са били: проф. Сава Димитров, проф. Йордан Киндалов, проф. Георги Желязов, проф. Димитър С. Димитров.

Ръководител катедра

Проф. д-р Спиро Петков

Дървени духови инструменти

Целта на обучението е да се подготвят млади специалисти като солисти, камерни изпълнители, педагози и оркестранти.
Учебната програма по различните инструменти обхваща широк диапазон от произведения от всички епохи и стилове. Особено внимание се отделя и на българските композитори.

В катедрата се обучават студенти по специалностите флейта, обой, кларинет и фагот, както и по методика на преподаването по дървени духови инструменти, история на инструментите, педагогическа практика и оркестрови трудности.

Специалности

Дървени духови инструменти, Инструментален факултет

Флейта

Прочети повече
Дървени духови инструменти, Инструментален факултет

Фагот

Прочети повече
Дървени духови инструменти, Инструментален факултет

Обой

Прочети повече
Дървени духови инструменти, Инструментален факултет

Флейта

Прочети повече
Дървени духови инструменти, Инструментален факултет

Фагот

Прочети повече
Дървени духови инструменти, Инструментален факултет

Обой

Прочети повече
Дървени духови инструменти, Инструментален факултет

Кавал

Прочети повече
Дървени духови инструменти, Инструментален факултет

Гъдулка

Прочети повече
Дървени духови инструменти, Инструментален факултет

Гайда

Прочети повече

Информация за факултета

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ