НМА

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

Факултет

Инструменталният факултет (ИФ) е създаден с постановление на Министерски съвет от 1 март 1951 година. Тогава в рамките на съществуващата от 1921 г. Държавна музикална академия той се обособява като Изпълнителски факултет.

В момента ИФ има разкрити 16 специалности, обединени в 6 катедри: пиано, цигулка, струнни инструменти, дървени духови инструменти, медни духови и ударни инструменти, камерна музика и клавирен съпровод. В него получават специализирано и ориентирано към изпълнителската практика професионално музикално образование над 400 български и чуждестранни студенти. По време на обучението си те разполагат с богата музикална библиотека и фонотека, две концертни зали, орган, професионален симфоничен оркестър.

Факултетът подготвя инструменталисти на високо ниво – солисти, оркестранти, камерни музиканти и преподаватели в образоватално-квалификационните степени бакалавър, магистър и доктор, а формите на следдипломна квалификация и майсторски клас дават възможност на младите музиканти да продължат инструменталното си развитие, да разширят и задълбочат както теоретичните си познания, така и своя репертоар – от барок до многобройните течения в съвременната музика.

Ресурси

Студентите в най-големия факултет на НМА имат възможност да работят под ръководството на елитни музиканти с многогодишен преподавателски опит и активна национална и международна концертна дейност. Единната естетическа основа и общите цели на педагозите са свързани с развитието на най-добрите традиции, формирани в развитието на българскта инструментална школа.

Организираните от факултета и по катедри национални и международни конкурси, майсторски класове, курсове на гостуващи у нас чуждестранни артисти, както и студентските концертни изяви представляват важна част от обучението на младите изпълнители, помагат им да оформят своята творческа индивидуалност и на практика осъществяват необходимата връзка между процеса на обучение и професионалната сценична изява.

Постижения

Факултетът подготвя инструменталисти на високо ниво - солисти, оркестранти, камерни музиканти и преподаватели.

КАТЕДРИ
СПЕЦИАЛНОСТИ

Катедри

photo

Клавирна катедра

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
photo

Цигулкова катедра

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
photo

Струнни инструменти

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
photo

Дървени духови инструменти

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
photo

Медни духови и ударни инструменти

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
photo

Камерна музика и съпровод

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Специалности