Вокален факултет

ПОП И ДЖАЗ ИЗКУСТВО

История на катедра

Началото на катедра “Поп и джаз изкуство” е поставено през 1968 г.
Ръководители на катедрата са били Емил Георгиев (1968-1987), доц. Георги Кордов (1987-1989), доц. Томи Димчев (1989-1997) и проф. Юлия Ценова (1997-2010).

В целия период на съществуване в катедра „Поп и джаз изкуство`` като преподаватели са работили редица елитни музиканти, между които личат имената на проф. Юлия Ценова, проф. Теодоси Стойков, доц. Ангел Заберски, доц Георги Кордов, доц. Томи Димчев, доц. Петър Димитров, доц. Красимира Магнева, Стефан Анастасов, Борис Стаменов, Димитър Симеонов, Петър Цанков, Йонко Татаров, Лили Ненкова и много други.

От 1968 г. до 1986 г. курсът на обучение е двугодишен, като при завършване студентите са получавали полувисше образование. От 1986 г. обучението е четиригодишно със статут на висше образование. В момента студентите се обучават в два основни профила – инструментален и вокален, по бакалавърска програма. При завършване на бакалавърската програма и дипломиране по съответната специалност студентите могат да продължат обучението си за придобиване на магистърска степен. След излизане на новия Закон за развитието на академичния състав в Република България през 2010 г. усилията на катедрата са насочени и към възможностите, които дават докторските програми за развитие на изявени млади хора в областта на музикалното изкуство.

За реализацията на завършилите студенти в катедра “Поп и джаз изкуство” е достатъчно да се споменат имената на певците Васил Найденов, Георги Христов, Веселин Маринов, Васил Петров, Владимир Ампов – Графа, Десислава Добрева, Есил Дюран, Борис Солтарийски (Ку-Ку Бенд), Белослава, Маргарита Хранова, Нели Рангелова, Силвия Кацарова, Ваня Костова, дует Ритон, Мими Иванова, Петя Буюклиева, Кичка Бодурова, Богдан Томов, Камелия Воче, Панайот Панайотов, Венета Рангелова, Росица Ганева, Стенли – Станислав Сланев, както и инструменталистите Стоян Янкулов – Стунджи (ударни), Цветан Недялков (китара – Ку-Ку Бенд) , Иван Стоянов (бас китара – Ку-Ку Бенд), Кристиян Иванов (пиано – Ку-ку Бенд), Евгени Йотов (саксофон – Ку-Ку Бенд), Михаил Йосифов (тромпет), Владимир Карпаров (саксофон), Веселин Веселинов – Еко (бас китара, контрабас), Васил Пармаков (пиано), Шибил Бенев (китара), Димитър Ковачев – Фънки (бас китара), Венцислав Благоев (тромпет), Петър Славов – син (контрабас), Димитър Димитров (ударни), Тодор Цачев (саксофон) и много др.

Ръководител катедра

Проф. д.изк. Мария Ганева
Концертира в България, Люксембург, Еш Алцет, Мерш, Москва, Петербург, Талин, Рудолщад, Айзенах, Ноорус, Виена, Бад Радгерсбург и др. Тя е сред най-изявените автори на поп музика. Над 400 нейни песни са издадени в многобройни грамофонни плочи, аудиокасети, CD и DVD в изпълнение на едни от най-популярните български поп и джаз изпълнители, рок групи и детски формации.

Състав на катедрата

Настоящият преподавателски състав на катедра “Поп и джаз изкуство” включва изявени музиканти, които поддържат активна кариера на инструменталисти, певци, композитори и аранжори, със значителен принос в културния живот на страната ни.

Специалности

Вокален факултет, Поп и джаз изкуство

ПДИ пеене

Прочети повече
Вокален факултет, Поп и джаз изкуство

ПДИ Цугтромбон

Прочети повече
Вокален факултет, Поп и джаз изкуство

ПДИ Флейта

Прочети повече
Вокален факултет, Поп и джаз изкуство

ПДИ Ударни инструменти

Прочети повече
Вокален факултет, Поп и джаз изкуство

ПДИ Тромпет

Прочети повече
Вокален факултет, Поп и джаз изкуство

ПДИ Саксофон

Прочети повече
Вокален факултет, Поп и джаз изкуство

ПДИ Пиано

Прочети повече
Вокален факултет, Поп и джаз изкуство

ПДИ Контрабас

Прочети повече
Вокален факултет, Поп и джаз изкуство

ПДИ Китара

Прочети повече
Вокален факултет, Поп и джаз изкуство

ПДИ Бас китара

Прочети повече
Вокален факултет, Поп и джаз изкуство

ПДИ пеене

Прочети повече
Вокален факултет, Поп и джаз изкуство

ПДИ Цугтромбон

Прочети повече
Вокален факултет, Поп и джаз изкуство

ПДИ Флейта

Прочети повече
Вокален факултет, Поп и джаз изкуство

ПДИ Ударни инструменти

Прочети повече
Вокален факултет, Поп и джаз изкуство

ПДИ Тромпет

Прочети повече
Вокален факултет, Поп и джаз изкуство

ПДИ Саксофон

Прочети повече
Вокален факултет, Поп и джаз изкуство

ПДИ Пиано

Прочети повече
Вокален факултет, Поп и джаз изкуство

ПДИ Контрабас

Прочети повече
Вокален факултет, Поп и джаз изкуство

ПДИ Китара

Прочети повече
Вокален факултет, Поп и джаз изкуство

ПДИ Бас китара

Прочети повече

Информация за факултета

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ