НМА

ФАКУЛТЕТИ

НМА

Факултетът е основно звено на висшето училище, което обединява катедри за осигуряване на обучението на студенти, докторанти и специализанти в едно или няколко професионални направления от областите на науката, по които висшето училище е акредитирано да провежда обучение.

Факултети

В структурата на Национална музикална академия има три факултета.

Теоретико‐композиторски и диригентски факултет

В Теоретико-композиторския и диригентски факултет (ТКДФ) се изучават специалностите: композиция, дирижиране, музикознание, педагогика на обучението по музика, тонрежисура.
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Инструментален факултет

В момента ИФ има разкрити 16 специалности, обединени в 6 катедри: пиано, цигулка, струнни инструменти, дървени духови инструменти, медни духови и ударни инструменти, камерна музика и клавирен съпровод.
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Вокален факултет

Вокалният факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров” подготвя специалисти на високо професионално ниво в специалностите: Класическо пеене, Музикално-сценична режисура, Поп и джаз изкуство, Балетно изкуство.
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ