НМА

УЧЕБНО - МАТЕРИАЛНА БАЗА

Сгради

НМА разполага с две сгради, отлично оборудвани технически за осигуряване на учебния и творчески процес – звукозаписен комплекс, размножаване /ксерокс/, компютърно оборудване, концертен орган и учебен механичен орган.

Теоретичните дисциплини на студентите от всички факултети, както и специалните предмети на студентите от ТКДФ и ВФ се провеждат в сградата, намираща се на бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 94.

Специалните предмети на студентите от ИФ и ПДИ се провеждат в сградата, намираща се на ул. “Академик Людмил Стоянов” № 6.

Концертни зали

Концертна зала на НМА бул.”Евлоги и Христо Георгиеви 94 партер
Брой места – до 270

Оборудвана с орган Jehmlich Orgelbau Dresden, GmbH, 1978

2бр. концертни рояли Yamana; 1бр. концертен роял Boesendorfer.

Осигурен звукозапис.

Концертна зала “Димитър Ненов” ул. “Академик Людмил Стоянов № 6 партер
Брой места – до 150

концертни рояли – 1бр. Yamaha; 1 бр. Steinway; 1бр. чембало Sassmann.

Многофункионална зала №48 бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” 94 III етаж
Брой места – до 60

Оборудване 2бр. концертни рояли Yamaha; мултимедия

Звукозаписно студио

Орган

Концертна зала на НМА: Jehmlich Orgelbau Dresden, GmbH, 1978
(http://www.jehmlich-orgelbau.de)

Hauptwerk (I):
Rohrflöte 8’
Prinzipal 4’
Nasat 2 2/3’
Waldflöte 2’
Mixtur 3-4 f.
Dulzian 16’

Schwellwerk (II):
Gedackt 8’
Weidenpfeife 8’
Koppelflöte 4’
Prinzipal 2’
Terz 1 3/5
Quinte 1 1/3
Zimbel 2 f.
Krummhorn 8’
Tremulant

Pedal:
Subbas 16’
Prinzipal-flöte 8’
Gemshorn 4’
Mixtur 3 f.
Trompete 8’

I-P
II-P
II-I

Швелер на втори мануал
механичен орган, без пистони

Учебен орган Зала № 35 – Jens Steinhoff OrgelbauSchwörstadt, 2011
(http://www.orgelbau-steinhoff.com/E/html/1_20.html)

I. Manual
Gedeckt  8′
Holzflöte  4′

II. Manual
Gemshorn  8′
Ital. Principal  4′
Waldflöte  2′

Pedal
Subbass  16′

I-P
II-P
II-I

механичен орган, без пистони
общ тремулант (tremblant doux)

Учебен орган в пристройка на двора  стая № 12 – Eminent (Holland)

Модел Omegan от 1982 г. Два мануала, електронен.
Швелер, твърдо зададени пистони, регулируема реверберация,
жак за слушалки и «петица» за външна MIDI връзка.

За допълнителна информация:
Какво е тръбен орган?

http://www.lawrencephelps.com

http://vox-organbg.blogspot.com/

http://organbg.blogspot.com/