НМА

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

Ние сме студентите

Студентският съвет е пространство, в което не съществуват ограничения, свързани с пол, раса, етнос, конформизъм, несериозност, сериозност, високомерие, примирение.
Всеки студент на НМА може да участва в работата на Съвета и да използва неговите възможности.

Ние сме обединени от нещо много по-голямо от нормата на закона. Отнасяме се един към друг неформално, съпричастно, откровено. Правилата ни служат да свършим задачата, а не да ограничават преценката ни.

Ако нещо си струва да бъде направено, струва си да бъде направено по възможно най-добрия начин.

Председател на СС

Мадлен Янкова

Представители на Студентски съвет във Факултетните съвети

Вокален факултет

 • Мадлен Янкова
 • Денислав Новев

Теоретико-композиторски и диригентски факултет

 • Надежда Стоилова
 • Надежда Димитрова

Инструментален факултет

 • Алекс Атанасов
 • Йоан Кьосев
 • Дария Кръстева

Представители на Студентски съвет в Академичния съвет

 • Мадлен Янкова
 • Надежда Стоилова
 • Алекс Атанасов
 • Георги Николов
 • Йоан Кьосев
 • Яна Василева

Комисия по социално-битови въпроси на учащите

Дейността на комисията е постоянна и се реализира целогодишно, както следва:
 • подпомага настанителната кампания в студентските общежития на НМА;
 • изработва и предлага на Ректора критерии за получаване на стипенди, съгласно ПМС № 90;
 • преглежда подадените документи и прави предложение до Ректора за заповед за изплащане на стипендии на одобрените студенти, съгласно утвърдените и приложени критерии.

Комисията по социално-битовите въпроси на студентите приема молби за еднократна помощ или награда и предлага на Ректора за утвърждаване на одобрените и отпускането на средствата.

Състав на комисията

 • Кристиян Янкулов – Председател
 • Мадлен Янкова
 • Алекс Атанасов
 • Надежда Стоилова
 • Радинела Василева

Контакти

Очакваме Вашите въпроси към нас
във форума или в стаята на студентски съвет.
Телефони: 02 / 4409 743, 0882 971 032
Skype: studenti_nma
Email: students@nma.bg