НМА

РЪКОВОДСТВО
Проф. д-р Наташа Япова
Заместник-ректор

Проф. д-р Наташа Япова

Проф. д-р Борислава Танева
Заместник-ректор

Проф. д-р Борислава Танева

Проф. д-р Ивайло Кринчев
Заместник-ректор

Проф. д-р Ивайло Кринчев