Промяна в часа на акустичната репетиция по пиано в ТКДФ

Уважаеми кандидат-студенти,

Началният час на акустичната репетиция за успешно преминалите изпита по Солфеж и теория на музикалните елементи ще е 14.00.