Общото събрание избра нов ректор на НМА

На проведеното на 25.09.2020 г. отчетно-изборно общо събрание на НМА бе избран нов ректор на Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”. Общото събрание избра за за Ректор на Академията със 113 гласа от 120 гласували проф. д-р Сава Димитров.

Новоизбраният академичен съвет избра и предложените заместник-ректори на проф. Димитров – проф. д-р Свилен Райчев, проф. д-р Адриана Благоева, проф. д-р Борислава Танева и проф. д-р Ивайло Кринчев.