НМА

НОВИНИ
10/08/2020

Удължен срок за връщане на материали в Библиотеката

21/10/2020

Срокове за подаване на документи за стипендия

21/10/2020

Общото събрание избра нов ректор на НМА

21/10/2020

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” търси да назначи „Зам. главен счетоводител“

21/10/2020

Новоприети студенти за уч. 2020/2021 г. след средно образование – допълнителен прием

21/10/2020

Задължителни мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

09/05/2020

Начало на учебната 2020/2021 г.

09/04/2020

График на учебните занятия по специалност Балетно изкуство/Балетна педагогика – зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

09/04/2020

Настаняване в студентските общежития

09/01/2020

Кандидатстване в Студентските общежития на НМА за учебната 2020/2021 година

09/01/2020

Заповед от 1.9.2020 г. за учебния процес в НМА

21/10/2020

Заповед извънредна eпидемична обстановка до 31.08. 2020 г.

21/10/2020

Новоприети магистри за уч. 2020-2021 г.

07/09/2020

Допълнителен прием за учебната 2020-2021 година

07/08/2020

Новоприети студенти за уч. 2020/2021 г. след средно образование

07/07/2020

Записване на новоприетите студенти

21/10/2020

Заповед извънредна eпидемична обстановка до 15.07. 2020 г.

21/10/2020

Приемен изпит по Звукорежисура, звуков и медиен дизайн

21/10/2020

Заповед извънредна епидемична обстановка до 30.06. 2020 г.

21/10/2020

Заповед за ползване на студентските общежития

06/04/2020

ПРИЕМ В ОКС “МАГИСТЪР” след висше образование

06/04/2020

Информация и бланки на заявления за държавни изпити

21/10/2020

Информация за библиотеката

21/10/2020

Заповед от 20.05.2020 г.

21/10/2020

Заповеди от 18.05.2020 г.

21/10/2020

Заповед от 14.05.2020 г.

21/10/2020

КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА СЪС СЛУЖИТЕЛИ НА НМА

21/10/2020

Заповеди от 13.04.2020 г.

21/10/2020

Заповеди от 27.03.2020 г.

21/10/2020

Заповед хонорувани преподаватели

21/10/2020

Допълнителни мерки във връзка с разпространението на коронавирус

21/10/2020

КООРДИНАТИ НА УЧЕБЕН ОТДЕЛ ЗА ВРЪЗКА

21/10/2020

Класиране за стипендии по ПМС № 90

21/10/2020

ПРОМЯНА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ВРЪЗКА С КОРОНАВИРУСА

21/10/2020

ОТМЕНЯТ СЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

21/10/2020

Срокове за подаване на документи за стипендии по ПМС №90

21/10/2020

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ за учебната 2020/2021 година

21/10/2020

График на учебните занятия на специалност Балетно изкуство/Балетна педагогика – степен “бакалавър”, задочно обучение

12/06/2019

НМА “Проф. Панчо Владигеров” е на ПЪРВО МЯСТО в Рейтинговата система на висшите училища в професионално направление “Музикално и танцово изкуство”

21/10/2020

Курс за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от средните общообразователни училища, училищата по изкуства и музикалните училища

21/10/2020

Проекти за научна и художествено-творческа дейност – 2020 г.

10/09/2019

Награда на името на Панчо Владигеров

09/09/2019

Откриване на учебната 2019/2020 г. в НМА

07/10/2019

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за уч. 2019/2020 г.

21/10/2020

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ след средно образование

06/12/2019

ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ за учебната 2019/2020 г. за ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър” след средно образование.

04/11/2019

Срещи на Експертната група при НАОА със студенти и докторанти от НМА

04/09/2019

Срещи с Експертната група при НАОА

04/05/2019

График на предварителните приемни изпити в НМА – 06.04.2019 г.

03/07/2019

НМА „Проф.Панчо Владигеров“ стартира националните чествания посветени на 120 години от рождението на световноизвестния български композитор

21/10/2020

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ в НМА за учебната 2019/2020 г.

21/10/2020

НМА с награда за добро обучение от вестник “24 часа”

21/10/2020

Гости от Германия на музикално-терапевтичния курс в НМА „П. Владигеров”

21/10/2020

Прослушване за попълване щата на АСО /Академичен симфоничен оркестър/ към НМА „Проф. Панчо Владигеров“

21/10/2020

Списък на одобрените кандидати за специализанти в академия „Борис Христов“ – Рим – 2018 г.

21/10/2020

Важна информация за дипломираните през 2018 г.

10/10/2018

Конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2019 г.

10/08/2018

Списък на участниците, допуснати до конкурса за специализанти по оперно пеене за учебната 2018 – 2019 година в АКАДЕМИЯ “БОРИС ХРИСТОВ” – Рим.

21/10/2020

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и Софийската филхармония с наградата на София в раздел „Музика“ на Столична община

21/10/2020

Нова магистърска специалност “ЗВУКОРЕЖИСУРА И ЗВУКОВ ДИЗАЙН ЗА ИГРИ”

21/10/2020

Срокове за подаване на документи за стипендии по ПМС №90

09/11/2018

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” обявява прослушване за попълване щата на АСО /Академичен симфоничен оркестър/ към НМА „Проф. Панчо Владигеров“ със следните щатни бройки:

09/10/2018

Кандидат-студенти от българска народност – приемни изпити

09/05/2018

Конкурс за специализанти – оперно пеене за учебната 2018 – 2019 година в АКАДЕМИЯ “БОРИС ХРИСТОВ” – Рим.

21/10/2020

Срок за подаване на документи за студентските общежития

21/10/2020

Откриване на учебната 2018/2019 г. в НМА

21/10/2020

Конкурс за специализанти – оперно пеене за учебната 2018 – 2019 година в АКАДЕМИЯ “БОРИС ХРИСТОВ” – Рим.

21/10/2020

График на очните занятия на специалност Балетно изкуство/Балетна педагогика

07/10/2018

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ след средно образование

07/10/2018

Кандидатстудентски консултации 2018 г.

07/06/2018

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА “БАКАЛАВЪР” И “МАГИСТЪР” СЛЕД “БАКАЛАВЪР” ЗА уч. 2018/2019 г.

06/06/2018

Кариерен център – свободни позиции в „Симфониета „София“

05/03/2018

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ в НМА за учебната 2018/2019 година

21/10/2020

Кандидатстудентски консултации за специалност “Звукорежисура, звуков и медиен дизайн”

03/02/2018

Катедра „Поп и джаз изкуство” към Вокален факултет на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” с престижно отличие

02/08/2018

КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ по проект ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ за ЗИМЕН семестър на учебната 2017/2018 г

21/10/2020

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ в НМА за учебната 2018/2019 г.

21/10/2020

На внимението на кандидат-студентите – КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ СПРАВОЧНИЦИ за учебната 2018/2019 г. СА ПУБЛИКУВАНИ В САЙТА НА НМА

21/10/2020

НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ В ИНСТРУМЕНТАЛНИЯ ФАКУЛТЕТ

21/10/2020

НМА с награда за добро обучение от вестник “24 часа”

21/10/2020

СЪОБЩЕНИЕ-ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

01/09/2018

Заплащане на таксите за обучение по банков път

21/10/2020

Промени в приема за Инструменталния факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров“

21/10/2020

НМА “Проф. Панчо Владигеров” е на ПЪРВО МЯСТО в Рейтинговата система на висшите училища в професионално направление “Музикално и танцово изкуство”

21/10/2020

На внимението на кандидат-студентите за Теоретико-композиторски и диригентски факултет – НОВА СПЕЦИАЛНОСТ и промени в приемни изпити за учебната 2018/2019 г.

21/10/2020

Класирани проекти за научна и художественотворческа дейност – 2018 г.

21/10/2020

Кариерен център – Лятна работа в Германия 2018

21/10/2020

Премиера на операта “Алчина” от Г.Ф.Хендел

12/06/2017

Плевенската филхармония представи творби на български композитори, преподаватели от катедра „Композиция” на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

21/10/2020

Алманах на НМА “Проф. Панчо Владигеров”

21/10/2020

Кандидатстването за европейски стипендии за успех и за специални постижения за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.

21/10/2020

Стипендия от YMFE – SOFIA (YAMAHA)

21/10/2020

Списък на одобрените кандидати за специализанти в академия „Борис Христов“ – Рим – 2017 г.

21/10/2020

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2018 г.

21/10/2020

Прослушване за попълване щата на АСО /Академичен симфоничен оркестър/ към НМА „Проф. Панчо Владигеров“

21/10/2020

Концерт на специалността музикотерапия

10/04/2017

Списък на допуснатите до конкурса за специализанти в академия „Борис Христов“ – Рим – 2017 г.

21/10/2020

Центърът за продължаващо обучение с нови курсове

21/10/2020

Конкурс за попълване състава на Камерния хор “Проф. Георги Димитров”

21/10/2020

График на очните занятия на специалност Балетно изкуство/Балетна педагогика

09/08/2017

Заплащане на таксите за обучение по банков път

09/08/2017

Информация за кандидат-студентите по 103 ПМС/1993 г. и 228 ПМС/1997 г.

09/05/2017

Откриване на учебната 2017/2018 г. в НМА

09/01/2017

Конкурси за академични длъжности в НМА

09/01/2017

Конкурси за редовни докторанти в НМА

21/10/2020

Информация за кандидат-студентите от българска народност, кандидатстващи по ПМС № 103/1993 г. и за гражданите на Р. Македония по ПМС № 228/1997 г.

21/10/2020

НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ за учебната 2017/2018 г.

21/10/2020

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА уч. 2017 /2018 г.

21/10/2020

ГРАФИЦИ ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

21/10/2020

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ след средно образование

06/12/2017

Обръщение на Декана на Инструментален факултет

06/05/2017

КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ по проект ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ за ЛЕТЕН семестър на учебната 2016/2017 г по проект BG05М2ОP001-2.003 „Студентски стипендии”

06/02/2017

Кандидатстудентски консултации 2017 г.

21/10/2020

График на редовната изпитна сесия за летен семестър на учебната 2016/2017 година

21/10/2020

Информация за кандидат-студентите на НМА

21/10/2020

График на очните занятия на специалност Балетно изкуство/Балетна педагогика

21/10/2020

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ бе удостоена с престижната награда „Златно перо“

21/10/2020

Информация за кандидатстване в ОКС “магистър” след придобито висше образование за учебната 2017/2018 годин

21/10/2020

Световноизвестният диригент Валерий Гергиев бе удостоен с почетното звание “Доктор хонорис кауза” на Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”

21/10/2020

Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” отличена с престижната награда “Златно перо”

21/10/2020

Пробен достъп до пълната колекция от Oxford Academic Journals

21/10/2020

ГРАФИК НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

04/11/2017

График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2016/2017

21/10/2020

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ в НМА за учебната 2017/2018 г.

02/07/2017

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ СПРАВОЧНИК 2017-2018 за прием след средно образование

02/02/2017

Достъп до музикалните колекции на Alexander Street Press

01/09/2017

Национална музикална академия обявява прослушване за попълване щата на Академичния симфоничен оркестър

21/10/2020

График на очните занятия на специалност Балетно изкуство/Балетна педагогика

21/10/2020

График на редовната изпитна сесия за зимен семестър на учебната 2016/2017 година

21/10/2020

Класирани проекти за НХТД – 2017

12/08/2016

Приветствие на Ректора на Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” проф. д-р Димитър Цанев по случай студентския празник

12/06/2016

НМА с награда за добро обучение от вестник “24 часа”

12/02/2016

Кариерен център – конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2017-2018 година

21/10/2020

Стипендия от YMFE – SOFIA (YAMAHA)

21/10/2020

НМА обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, съгласно ЗРАСРБ

21/10/2020

Студентски стипендии – фаза 1

21/10/2020

НМА “Проф. Панчо Владигеров” отново е на първо място в РСВУ

11/04/2016

Кариерен център – Конкурс за хоров диригент в ТМПЦ-Варна

11/04/2016

Кариерен център – Конкурс за хористи в ТМПЦ-Варна

11/04/2016

Кариерен център – Конкурс за тоноператор в Млажежки театър “Николай Бинев”- София

10/06/2016

Конкурс за проекти за научна и художественотворческа дейност – 2017 г.

21/10/2020

„Обичам Шостакович”

21/10/2020

Проект „Студентски практики – Фаза 1“

21/10/2020

Кариерен център – Прослушване за хористи в Държавен музикален и балетен център

21/10/2020

Конкурси за редовни докторанти в НМА

21/10/2020

Конкурси за академични длъжности в НМА

09/08/2016

Нова магистърска специалност – Балетна педагогика

09/08/2016

Откриване на учебната 2016/2017 г. в НМА

09/02/2016

График за очните занятия на специалност “Балетна педагогика”

21/10/2020

Допълнителен прием за учебната 2016/2017 година

06/03/2016

Алманах на НМА “Проф. Панчо Владигеров”

06/03/2016

Кандидатстудентски консултации 2016 г.

21/10/2020

График за очните занятия на специалност “Балетна педагогика”

21/10/2020

Нов декан във Вокален факултет

21/10/2020

Нов декан на Теоретико-композиторски и диригентски факултет

21/10/2020

Нов декан в Инструментален факултет

21/10/2020

Общото събрание на НМА избра нов ректор

21/10/2020

Кариерен център – Конкурс за тромбонист в Симфоничния оркестър на БНР

05/10/2016

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”

05/09/2016

Докторантски четения 2016

05/09/2016

Разговор с Акад. Васил Казанджиев

04/02/2016

Кариерен център – Държавна опера – Пловдив обявява прослушване за АРТИСТ-ХОРИСТИ

21/10/2020

Четвърта научна среща „Докторантски четения“ в НМА

21/10/2020

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ СПРАВОЧНИК 2016-2017

21/10/2020

Кариерен център – Ден на отворените врати в ДБТ “Сердика”

03/09/2016

Информация за кандидатстване в ОКС “магистър” след “бакалавър” за учебната 2016/2017 година

01/08/2016

Обява за конкурси за заемане на академична длъжност “главен асистент”

12/03/2015

Кариерен център – Лятна работа в Германия 2016

12/01/2015

Класирания за стипендии и специални стипендии по проект „Студентски стипендии” – ІІІ фаза (BG051PO001-4.2.06)

21/10/2020

Кариерен център – Държавна опера-Русе обявява прослушване за артист-хористи

21/10/2020

Тримесечен промоционален достъп до базите данни с богата информация в областта на музиката

11/06/2015

Кариерен център – стипендии за академичната 2015-2016 г. в Швейцарски научни организации

21/10/2020

Стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2015/2016 година по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“

10/06/2015

Конкурси за академични длъжности в НМА “Проф. Панчо Владигеров”

21/10/2020

Конкурс за проекти за научна и художественотворческа дейност – 2016 г.

09/11/2015

Откриване на учебната година в НМА

09/11/2015

Конкурси за докторанти – редовно обучение

09/07/2015

График за провеждането на кандидатстудентските изпити за учебната 2015-2016 година /допълнителен прием/

09/05/2015

Промоционален пълнотекстов достъп до електронните списанията на Springer

09/03/2015

Информация за кандидат-студентите от българска народност

09/02/2015

Информация за чуждестранните кандидат-студенти – изпит по Български език

09/01/2015

Кариерен център – Национален институт Софийска филхармония обявява конкурси

07/03/2015

Новоприети студенти за уч. 2015/2016 г.

07/03/2015

Допълнителен прием за учебната 2015/2016 г.

07/01/2015

Кариерен център – конкурс за хористи в Държавна опера Варна

21/10/2020

Информация за кандидат-студентите на НМА

06/10/2015

Алманах на НМА “Проф. Панчо Владигеров”

06/01/2015

Кандидатстудентски консултации 2015 г.

21/10/2020

График за провеждането на кандидатстудентските изпити за учебната 2015-2016 година

21/10/2020

Информация за приемане на студенти – българи, живеещи извън Р. България, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС 103/1993 г.

21/10/2020

Първи национални награди „Проф. Панчо Владигеров“ за студенти и ученици, изявени в музикалното изкуство

21/10/2020

Семинар на тема: „Българската музикална култура между държавата и пазара“

21/10/2020

Кариерен център – Национален институт Софийска филхармония обявава конкурс за длъжности „Диригент“ и „Хормайстор“

05/08/2015

Престижна награда за студент на НМА

05/05/2015

Концерт с творби на студенти на НМА от катедра “Композиция” в залата на АМТИИ – Пловдив

21/10/2020

Информация по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза

21/10/2020

Национален конкурс “Носители на просвета”

04/01/2015

Кариерен център – Летни студентски стажове в държавната администрация 2015 г. в професионално направление “Музикално и танцово изкуство”

21/10/2020

Стартира кандидатстването за летен семестър на учебната 2014/2015 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза

21/10/2020

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР – прием за учебната 2015/2016 година

21/10/2020

Кариерен център – Програма за летни студентски стажове в държавната администрация 2015 г.

21/10/2020

Студентка на НМА с престижен концерт в БКИ “Дом Витгенщайн”

21/10/2020

Регистър на научната дейност – обновяване и допълване на данните за НМА “Проф. Панчо Владигеров”

21/10/2020

Стартира кампанията за подаване на документи за стипендия, съгласно ПМС 90

21/10/2020

Кандидатстудентски справочник 2015-2016

21/10/2020

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ В ТКДФ за уч. 2015/2016 г.

21/10/2020

Проведе се уебинар за базите-данни на RILM

21/10/2020

Избори за Студентски съвет

21/10/2020

Кариерен център – конкурси в Софийска филхармония

21/10/2020

ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ В НМА – СТАНОВИЩЕ

02/12/2015

БЕЗПЛАТНИ БИЛЕТИ за студенти

02/11/2015

Младежка награда “Карл Велики” – удължаване на срока за кандидатстване до 23 февруари 2015 г.

02/11/2015

Алманах брой 6

02/10/2015

Платен достъп до RILM

21/10/2020

Стипендии от Фондация “Танцово изкуство – Илиев”

21/10/2020

Информация по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза

21/10/2020

Проведе се заключителна пресконференция по проект BG051PO001-3.1.08-0034

21/10/2020

Утвърдени проекти – 2015 година

21/10/2020

Проведе се заключителна пресконференция по проект BG051PO001-4.3.04-0055

12/11/2014

Кариерен център – Театрално-музикален продуцентски център Варна – Държавна опера обявява конкурс за артисти – хористи

12/02/2014

НМА “Проф. Панчо Владигеров” отново е на първо място в РСВУ

12/01/2014

Стартира кандидатстването за зимен семестър на учебната 2014/2015 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза.

21/10/2020

Галаконцерт на участниците в майсторския клас на камерзенгерин Анна Томова – Синтова

21/10/2020

Кариерен център – прослушване за попълване състава на ОРКЕСТЪРА НА КЛАСИК ФМ РАДИО

10/10/2014

Стартира кампанията за подаване на документи за стипендия, съгласно ПМС 90

10/03/2014

Обяви за конкурси в НМА “Проф. Панчо Владигеров” по Закона за развитие на академичния състав в Република България

21/10/2020

Информация за проект BG051PO001-3.1.08-0034

21/10/2020

Повишаване на квалификацията в областта на балета

21/10/2020

Кариерен център – конкурс за певци в смесен камерен хор “Проф. Георги Димитров” към НМА

21/10/2020

Проект на Правилник за устройството и дейността на АЦЕДО

09/10/2014

Безплатни електронни курсове за студентите на НМА

09/09/2014

Курс по старинна камерна музика за учебната 2014-2015 година

09/05/2014

Стартира кампанията за кандидатстване в Студентските общежития на НМА

09/03/2014

Информация за студентите от Вокалния факултет, дипломирани през м. юни 2014 г.

21/10/2020

АЦЕДО – Дистанционно обучение за студентите в НМА

07/04/2014

Новоприети студенти 2014/2015

07/04/2014

Допълнителен прием за уч. 2014/2015 г.

07/03/2014

Кариерен център – конкурс за млади творци и изпълнители „Евробет Талант“

21/10/2020

НМА обявява прием в нова магистърска специалност „Мениджмънт на музикално-сценичните изкуства“

21/10/2020

Алманах брой 6

21/10/2020

Кариерен център – обяви за работа в МТД “Константин Кисимов”, Велико Търново

06/10/2014

График за провеждането на кандидатстудентските изпити за учебната 2014-2015 година

06/09/2014

Лауреатите на VI Академичен клавирен конкурс 2014

06/05/2014

Първокурсничката Лили Богданова с нова награда от международен конкурс

21/10/2020

Кандидатстудентски консултации 2014

21/10/2020

Възпитаници на НМА с призови места на Международния конкурс за камерно пеене “Панчо Владигеров”

21/10/2020

Кариерен център – обяви за работа в ТМПЦ – Държавна опера Варна

21/10/2020

ПРИЕМ 2014/2015 МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

21/10/2020

График на лятната изпитна сесия за учебната 2013/2014 година

21/10/2020

Възобновяване на проект „Студентски практики“ в НМА

21/10/2020

Поредна награда за талантливата пианистка Марина Симеонова

21/10/2020

Информация за проект BG051PO001-3.1.08-0034

21/10/2020

Конкурс за проекти за научна и художественотворческа дейност – 2015 г.

21/10/2020

Интернет страницата на АЦЕДО е достъпна за потребители

21/10/2020

Алманах брой 6

21/10/2020

Семинари по проект BG051PO001-4.3.04-0055

21/10/2020

Проведе се СЕМИНАР тип уъркшоп по проект „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

04/08/2014

Ново международно отличие за студент на НМА

21/10/2020

Изградена е Wi Fi оптична връзка в НМА по проект BG051PO001-3.1.08-0034

21/10/2020

Информационна работна среща по проект BG051PO001-4.3.04-0055

21/10/2020

Поредна престижна награда на студент от НМА

21/10/2020

Национална музикална академия с висока оценка от програмна акредитация

21/10/2020

“Диригент за една минута” – един различен проект на НМА

21/10/2020

Започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2013/2014 година по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”

03/12/2014

Студенти на НМА с клавирен рецитал в Ниш

03/11/2014

Докторантски четения 2014

03/06/2014

Информация за ПРИЕМ на студенти в НМА след завършено средно образование

03/05/2014

Информация за прием в ОКС “магистър” след “бакалавър” за учебната 2014-2015 година

21/10/2020

Кариерен център – почасова работа за студенти

21/10/2020

Студент на НМА – солист на Камерен оркестър “Орфей”, Перник

21/10/2020

Съвместна инициатива на БМЧК със Студентски съвет

02/10/2014

Достъп до базите данни на RILM и RIPM

02/07/2014

Информация за софтуерната платформа по проект BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

21/10/2020

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ В НМА – НОВА ХАРТА ЗА ЦЕЛИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

21/10/2020

Кариерен център – конкурси за свободни работни позиции в Държавна опера Русе

21/10/2020

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров” – последна седмица с обучения по проекта

12/06/2013

Започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2013/2014 година по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”

12/05/2013

Утвърдени проекти за научна и художественотворческа дейност

12/04/2013

Изработено е лого на АЦЕДО

21/10/2020

Проф. д.изк. Димитър Христов бе удостоен с титлата “Доктор хонорис кауза” на НМА

11/12/2013

„Царицата на чардаша” – на видинска сцена

11/05/2013

Открива се конкурс за проекти за научна и художественотворческа дейност в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, които ще се реализират през 2014 г.

11/04/2013

Постановка на студентите от класа по класическо пеене на професор Свилен Райчев представи НМА на Националния фестивал на изкуствата 2013 в Благоевград

21/10/2020

Становище на Студентски съвет на НМА

21/10/2020

Продължават обученията по проект “Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

10/09/2013

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” обявява прием за платено обучение за придобиване на ОКС “магистър” след ОКС “бакалавър” или “магистър”

10/08/2013

Записване на приетите по държавна поръчка в допълнителния прием по документи за ОКС “Магистър” след ОКС “Бакалавър”

10/03/2013

Допълнителен прием за образователно-квалификационна степен “магистър”

21/10/2020

Записване на издържалите приемния изпит за ОКС „Магистър“ след „Бакалавър“

21/10/2020

Национална музикална академия с висока оценка от институционалната акредитация

21/10/2020

Записване на издържалите приемния изпит за ОКС „Магистър“ след „Бакалавър“

21/10/2020

Прием за образователно-квалификационна степен „магистър“ за кандидати от други висши училища

09/03/2013

НМА обявява конкурси за редовни докторантури и за заемане на академични длъжности

21/10/2020

Кариерен център – Конкурси за работа в Софийска филхармония

07/08/2013

Допълнителен прием за уч. 2013/2014 г. в НМА

07/05/2013

Успехи на международна сцена за бившия възпитаник на НМА – пианиста Христо Казаков

21/10/2020

Информационна работна среща за академичния състав на НМА с екипа за управление на проекта “Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

06/11/2013

График за провеждането на кандидатстудентските изпити за учебната 2013-2014 година

06/10/2013

НМА открива нова специалност акордеон в ИФ

21/10/2020

Кандидатстудентски консултации 2013

21/10/2020

Студенти на НМА свирят в Женева по повод 24 май

21/10/2020

Проведе се пресконференция по повод стартирането на ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0034 по ОП РЧР

21/10/2020

Студенти от Клавирна катедра на ИФ с награди от конкурси

21/10/2020

Докторантски четения

21/10/2020

Постановка на мюзикъла “Службогонци” от Парашкев Хаджиев

21/10/2020

Фолклорен семинар на докторанти на НМА

21/10/2020

Кариерен център

04/05/2013

Заседание на Академичния съвет на НМА

21/10/2020

Продължават обученията по проект “Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

03/01/2013

Стартират обученията по проект „Създаване на Академичен център за електроннно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

21/10/2020

Подписан е договор между НМА и МОМН за спечелен втори проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

21/10/2020

Алманах брой 5

01/07/2013

Стипендии на френското правителство за учебната 2013/2014

21/10/2020

Спектаклите на “Царицата на чардаша”

21/10/2020

Пресконференция за стартирането на проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

12/09/2012

Заседание на Академичния съвет

12/06/2012

Коледен концерт на Биг Бенда и студенти от Катедра “Поп и джаз изкуство”

21/10/2020

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА обявява конкурси за обучения в чужбина за академичната 2013/2014 година

21/10/2020

НА ВНИМАНИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ! Обновяване на Регистъра на научната дейност

21/10/2020

СТИПЕНДИИ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ – СЕМЕРИНГ

11/08/2012

Проведе се информационна среща за стартирането на проекта СЪЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

21/10/2020

Подписан е договор между НМА и МОМН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

21/10/2020

Докторант на НМА с първа награда от международния оперен конкурс “Розата на Евтерпа в Карлово”

09/11/2012

Обява за конкурс за преподавател – корепетитор

09/11/2012

Обяви за конкурси за редовни докторантури и за заемане на академични длъжности

09/10/2012

Студенти на НМА с награди от ХVІІ МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ-КОНКУРС „НАДЕЖДИ, ТАЛАНТИ, МАЙСТОРИ” – ДОБРИЧ-АЛБЕНА, 04 -12 септември 2012

07/09/2012

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ – 2012 г.

06/12/2012

Първи международен конкурс за пианисти “Скрябин-Рахманинов” 21-25 Ноември 2012г. София

21/10/2020

Европейски стипендии и награди – ЛЕТЕН семестър на учебната 2011/2012 година – КЛАСИРАНЕ

21/10/2020

ПРИЕМ 2012 – ВАЖНИ ДАТИ!

21/10/2020

Информация за кандидат-студентите

05/11/2012

Семинар по медийна композиция

04/05/2012

Европейски стипендии и награди – ЛЕТЕН семестър на учебната 2011/2012 година

21/10/2020

НМА предлага достъп до JSTOR

21/10/2020

Нов Декан на Инструментален факултет

21/10/2020

Общо събрание на ТКДФ

21/10/2020

Общо събрание на ВФ

21/10/2020

Отчетно-изборно събрание

21/10/2020

Излезе книгата “Алексис Вайсенберг – интервюта”

21/10/2020

НМА на първо място в Рейтинговата система за висшите училища в Република България

21/10/2020

Евростипендии – кампания 2011/2012 ЛЕТЕН семестър

21/10/2020

Подаване на документи за кандидатстване за стипендия по ПМС № 90

21/10/2020

Информация за кандидат-студенти

01/04/2012

Намаляване на таксата за платено обучение за ОКС Магистър след Бакалавър за някои специалности

12/12/2011

Евростипендии – кампания 2011/2012 Зимен семестър КЛАСИРАНЕ

12/05/2011

Концерти от цикъл “Изявени артисти, възпитаници на НМА”

21/10/2020

Национална музикална академия с дарение от Посланика на Кралство Норвегия

21/10/2020

Национална музикална академия с Почетен знак от президента на Република България

21/10/2020

Лауреати от Първия конкурс за цигулари „Васко Абаджиев”

21/10/2020

Документална изложба Пактът Рьорих – защита на културата и на мира

21/10/2020

Празничен юбилеен концерт 90 години НМА

21/10/2020

Конкурси за академични длъжности

21/10/2020

Юбилейна научна сесия с международно участие

11/09/2011

Проект на НМА и Институт ” Отворено общество”

11/04/2011

Национална музикална академия посреща студентите си с модернизирана материална база по случай 90-ата си годишнина

11/01/2011

Втори конкурс по композиция “Борис Христов”

21/10/2020

Семинар – Сакралната тематика и жанрове в музиката на ХХ век

10/10/2011

Академичен конкурс по Композиция, НМА „Проф. Панчо Владигеров” 2011

21/10/2020

Подаване на документи за кандидатстване за стипендия по ПМС № 90

21/10/2020

Програма “ЕРАЗЪМ”

09/02/2011

Конкурс за докторанти

21/10/2020

Евростипендии – кампания 2010/2011 НОВО

21/10/2020

Записване на студентите за учебната 2011/2012 година – зимен семестър

07/08/2011

Резултати от приемни изпити

06/03/2011

Регистър на научната дейност в Република България

06/02/2011

Поздравителен адрес на Ректора на НМА проф. д-р Димитър Момчилов

06/01/2011

Кандидатстудентски консултации 2011

06/01/2011

График на приемните изпити в НМА

21/10/2020

Лауреати на НМА от Десети академичен конкурс “Проф. Никола Стефанов”

21/10/2020

Информация за старта на втора фаза на проект “Студентски степендии и награди”

21/10/2020

Лауреати на НМА от Академичния конкурс “Ференц Лист”

21/10/2020

Проект на НМА спечели финансиране от Столична програма “Култура” 2011 г. на стойност 22 972 лв.

21/10/2020

Правилник на НМА за прилагане на ЗРАСРБ

05/05/2011

Гастрол на дипломния спектакъл “Вълшебната флейта”

21/10/2020

Проф. Савка Шопова – Маркова – Доктор хонорис кауза на НМА

21/10/2020

НМА взе участие в първата кандидатстудентска борса за ученици с български произход

21/10/2020

Студентка на НМА с награда по композиция

21/10/2020

Документи за кандидатстване в НМА за учебната 2011/2012 година

21/10/2020

Международна научна сесия 10-11 ноември 2011 година. Срокове за изпращане на материали

04/12/2011

Заседание на Академичния съвет

04/11/2011

Пролетни четения

21/10/2020

Търг с тайно наддаване