Настаняване в студентските общежития

Уважаеми студенти,

Във връзка с дадената Ви възможност за кандидатстване дистанционно за СО на НМА, Ви уведомяваме, че настаняването ще започне от 10.09.2020 г.

От изпращането на документите до издаването на настанителната Ви заповед ще се изисква технологично време от 48 часа.

За студентите, които желаят да кандидатстват на място документи  ще се приемат, както следва:

08.09 – от 13 до 14.30 ч.

09.09 – от 10.30 до 12 и от 13.15 до 14.45 ч.

10.09 – от 10.30 до 12 и от 13.15 до 14.45 ч.

11.09 – от 10.30 до 12 и жт 13.15 до 14.30 ч.

НЕ ЗАПИСАНИ СТУДЕНТИ НЯМА ДА БЪДАТ НАСТАНЯВАНИ!!!