Контакти

Форма за контакт

Полета отбелязани с * са задължителни за попълване!

Връзка с нас

Заместник-ректор по УМНИД проф. д-р Наташа Япова e-mail: natashayapova@abv.bg
Експерт връзки с обществеността Нина Здравкова Тел.: 02 / 440 97 84
Експерт международна дейност Петя Кисимова Тел.: 02 / 440 97 83
Директор библиотека Д-р Елисавета Петкова Тел.: 02 / 440 97 71
Главен експерт Човешките ресурси Поля Велкова Тел.: 02 / 440 97 41
Ръководител УМНИД д-р Мариян Георгиев Тел.: 02 / 440 97 82
Главен експерт УМНИД – Докторанти Ева Драгомирова Тел.: 02 / 440 97 47
Главен експерт УМНИД Николета Ненова Тел.: 02 / 440 97 52
Теоретико-композиторски и диригентски факултет Светлана Богданова Тел.: 02 / 440 97 46
0882 33 50 43
Вокален факултет Юлияна Анастасова Тел.: 02 / 440 97 66
0882 33 50 42
Инструментален факултет Деница Чардакова Тел.: 02 / 870 30 49
0882 33 50 39
Поп и джаз изкуство Вера Георгиева Тел.: 02 / 423 76 57
0886 81 69 03
Балетна педагогика Юлияна Анастасова Тел.: 02 / 440 97 66
0882 33 50 42
Счетоводство Тел.: 02 / 440 97 91

Тел.: 02 / 440 97 93