История и развитие

ЗА НМА

История

Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” е единственото висше училище за професионални музиканти в България, което включва пълния спектър на музикално-теоретичните и изпълнителски специалности.

Държавната музикална академия е основана през 1921 г. с Царски указ № 145 на Н.В. Цар Борис ІІІ, обнародван в Държавен вестник от 21.07.1921 г. Наименованието – Държавна музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” е узаконено с Постановление №52 на Министерския съвет на Република България от 02.03.1995 год.

От м. май 2006 г. Академията е преименувана с Решение на Народното Събрание на РБългария в Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”. Възпитаниците и преподавателите на Академията са в елита на световното музикантство.

РАЗВИТИЕ

Днес в НМА “П.Владигеров” се изучават 30 специалности, организирани в три факултета:

Теоретико-композиторски и диригентски факултет, Инструментален факултет и Вокален факултет, към който са специалностите “Балетно изкуство” и “Поп и джаз изкуство”. В учебно-творческия процес участват като професори едни от най-ярките дарования на съвременната българска музикална школа, чието творчество е част от световните художествени достижения. Тяхното изкуство е атестат за високото ниво на българското музикално образование, едно съчетание между най-ярките образци на европейската и световната музикална култура и богатите български музикални традиции.

В творческата структура на НМА се включват още академичен симфоничен оркестър, академични студентски оркестри, академичен студентски хор, учебен оперен театър и оперна студия към Националната опера, библиотека с богат фонд и уникални музикални издания, фонотека.

Националната музикална академия има сключени договори за творческо и научно сътрудничество с много чуждестранни висши училища по изкуствата. Нейният принос за развитието на националната култура и международния престиж на музикалното ни изкуство е голям, доказан многократно с високата оценка и признание на успехите на българските музиканти.

НМА разполага с две сгради, отлично оборудвани технически за осигуряване на учебния и творчески процес – звукозаписен комплекс, размножаване /ксерокс/, компютърно оборудване. Предлага настаняване в студентски общежития и студентски стол.

Директори/Ректори на музикалната академия

Димитър Хаджигеоргиев (от основаването й през 1921 до 9.2.1931)
Проф. Петко Наумов (9.2.1931 – 25.3.1931)
Проф. Васил Стоин (25.3.1931 – 4.11.1931)
Проф. Никола Абаджиев (4.11.1931 – 25.5.1933)
Проф. Андрей Стоянов (25.5.1933 – 17.10.1933)
Проф. Иван Цибулка (17.10.1933 – 15.9.1934)
Проф. Никола Атанасов (15.9.1934 – 11.2.1937)
Проф. д-р Стоян Брашованов (11.2.1937 – 18.2.1940)
Проф. Цанко Цанков (18.2.1940 – 15.5.1943)
Проф. Веселин Стоянов (15.5.1943 – 14.2.1945)
Проф. Стоян Стоянов (14.2.1945 – 10.12.1947)
Проф. Атанас Гърдев (10.12.1947 – 6.11.1948)

Проф. Георги Златев-Черкин (6.11.1948 – 10.5.1954)
Проф. Марин Големинов (10.5.1954 – 19.11.1956)
Проф. Веселин Стоянов (19.11.1956 – 1.7.1962)
Проф. Владимир Аврамов (1.7.1962 – 1.6.1968)
Проф. АлександърНейнски (1.6.1968 – 1971)
Проф. Александър Райчев (1971 – 1979)э
Проф. Димитър Тъпков (1979 – 1982)
Проф. Димитър Русков (1982 – 1985)
Проф. Алексанър Нейнски (1985 – 28.4.1987)
Проф. Димо Димов (28.4.1987 – 9.11.1989)
Проф. Георги Костов (9.11.1989 – 10.4.2008)
Проф. д-р Димитър Момчилов (11.04.2008 – 19.05.2016)
Проф. д-р Димитър Цанев (20.05.2016 –

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА