НМА

ДАРИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ НА НМА

Америка за България

През настоящата 2011 година, Фондация “Америка за България” отпусна грант на Национална музикална академия на стойност 250 000 лева за изпълнение на проект, който включва следните дейности:

 

  • Ремонт и оборудване на многофункционална зала № 48
  • Ремонт и оборудване на фонотеката
  • Нова многофункционална зала за студенти
  • Основен ремонт и оборудване на шест броя учебни зали

Институт ``Отворено общество`` - София

Със средствата дарени от Институт “Отворено общество” – София в НМА бяха извършени следните подобрения:

  • основен ремонт на учебни зали № 36, 37, и 38;
  • основен ремонт на коридорите и фоайето на втория етаж;
  • основен ремонт на стълбището от първи до четвърти етаж.

Българска национална телевизия

Българско национална радио