НМА

ГРАФИЦИ

Г Р А Ф И К
НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Начало на учебната 2020/2021 година – 14.09.2020 г.

Редовно обучение Начална дата Крайна дата
Поправителна сесия за уч. 2019/2020 г. 08.09.2020 г. 11.09.2020 г.
Записване на студентите, с изключение на първи курс 08.09.2020 г. 11.09.2020 г.
Втора сесия за държавните изпити за уч. 2019/2020 г. 09.09.2020 г. 30.09.2020 г.
Защити на дипломни работи 09.09.2020 г. 30.09.2020 г.
Защити на дипломни работи в ТКДФ за ОКС “магистър” 19.10.2020 г. 30.10.2020 г.
Зимен семестър 14.09.2020 г. 23.12.2020 г.
Разписване на студентските книжки и заверка на зимния семестър

Книжките да се представят в деканатите до 21.12.2020

09.12.2019 г. 18.12.2019 г.
Редовна зимна изпитна сесия 04.01.2021 г. 08.01.2021 г.
Семестриална ваканция 11.01.2021 г. 02.02.2021 г.
Поправителна зимна сесия 03.02.2021 г. 05.02.2021 г.
Летен семестър 08.02.2021 г. 21.05.2021 г.
Разписване на студентските книжки и заверка на летния семестър

Книжките да се представят в деканатите до 20.05.2021

10.05.2021 г. 19.05.2021 г.
Редовна лятна изпитна сесия 25.05.2021 г. 11.06.2021 г.
Държавни изпити и защити на дипломни работи 07.06.2021 г. 18.06.2021 г.

 

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОКС “МАГИСТЪР” след “БАКАЛАВЪР”

В ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ за учебната 2019/2020 година,

без специалности “Звукорежисура, звуков и медиен дизайн” и “Педагогика на обучението по музика”

ТКДФ – “магистър” след “бакалавър” Начална дата Крайна дата
Зимен семестър 07.10.2019 г. 31.01.2020 г.
Разписване на студентските книжки и заверка на зимния семестър 20.01.2020 г. 29.01.2020 г.
Редовна зимна изпитна сесия 03.02.2020 г. 07.02.2020 г.
Семестриална ваканция 10.02.2020 г. 12.02.2020 г.
Поправителна сесия за зимния семестър 13.02.2020 г. 14.02.2020 г.
Записване за летния семестър 13.02.2020 г. 14.02.2020 г.
Летен семестър 17.02.2020 г. 29.05.2020 г.
Разписване на студентските книжки и заверка на летния семестър 18.05.2020 г. 27.05.2020 г.
Редовна лятна изпитна сесия 01.06.2020 г. 12.06.2020 г.
Държавни изпити и защити на дипломни работи 15.06.2020 г. 24.06.2020 г.

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО СПЕЦИАЛНОСТ БАЛЕТНО ИЗКУСТВО/БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОКС “БАКАЛАВЪР” за учебната 2019/2020 година

1.Учебни занятия за първия семестър на уч. 2019/2020 г. – от 09.09.2019 г. до 27.09.2019 г.

2. Поправителна сесия за уч. 2018/2019 г. – от 09 до 12.09 2019 г.

3. Втора сесия за държавните изпити за уч. 2018/2019 г. – 10.09.2019 г.

4. Записване на студентите за първия семестър – от 09 до 12.09.2019 г.

5. Разписване на студентските книжки за заверка на първия семестър  – от 25 до 30.09.2019 г. Книжките да се представят в деканата за заверка до 30.09.2019 г.

6. Записване за втория семестър на уч. 2019/2020 г. – от 27 до 30.01.2020 г.

7. Учебни занятия за втория семестър на уч. 2019/2020 г. – от 27.01. до 14.02.2020 г.

8. Разписването на студентските книжки за заверка на втория семестър – от 12 до 17.02.2020 г. Книжките да се представят в деканата за заверка до 17.02.2020 г.

9. Редовна изпитна сесия за втория семестър – от 17 до 21.02.2020 г.

10. Поправителна сесия за втория семестър, държавни изпити и защити на дипломни работи – от 01 до 12.06.2020 г.